SOLCULAR 30 AĞUSTOS’U KUTLAMALI MI?

Kutlamak, kutlamamak değil de bazı şeyleri bilmeli.
*Uzun süredir 30 Ağustos ve benzeri milli bayramlar, Türk milliyetçiliğinin yeniden ve yeniden üretildiği etkinliklerdir. Milliyetçilik saçma bir şeydir doğal olarak ve günümüzde sorunlara sorun katar.
*Anadolu’daki Hareket’in, bir irade olduğu, siyaset yaptığı ve Batı emperyalizminin planlarını bozduğu bir gerçektir. Önemlidir, değerlidir.
*Büyük Ekim Devrimi ve onun dünyada açtığı siyasal atmosfer olmasaydı, Türkiye Cumhuriyeti o haliyle kurulamazdı.
*İstanbul’a “Tsargrad” yani Çarın Şehri adını takan Ruslar mutlaka İstanbul’u alırlardı ve ondan sonra ne olacağını kimse bilemez.
*Solcular, Kurtuluş Savaşı ile ilgili alaycı, küçümseyici, laf sokucu bir tarza kesinlikle sahip olmamalı. Sağcılar dışında hiçbir şeyle ilgili olmamalı zaten. Bir de VP belki.
*Birisi ortamda “yedi düvele karşı savaştık” derse de örneğin, atmosfere bakılıp “hayır öyle değil” denilebilir. Eğer karşı tarafın bunu algılayabilecek yapısı olduğu düşünülüyorsa.
*1919-1923 yılında Anadolu’da sıcak çatışmada ölen İngiliz askeri sayısının 0 (sıfır) olduğu söylenebilir.
*Fransa, kendi kamuoyunun yoğun baskısıyla işgal ettiği topraklardan 1920 Mayıs’ında çıkmıştır. Çıkarken de silah yardımında bulunmuştur. Ölen Fransız asker sayısı birkaç yüzdür.
*Ermenistan seferi 14 gün sürmüştür. O dönemde Erivan’daki yerel iktidarın İngiliz yanlısı olması, bölgenin ağası Bolşevikleri Kemalistlere otomatikman yaklaştırmıştır ve operasyon tereyağından kıl çeker gibi olmuştur. Gürcistan’da İngiliz kuvvetleri vardır.
*Esas savaş Yunanlılarladır. Batı emperyalizmi, Rus İç Savaşı ile olası Alman Devrimi ile daha çok haşır neşir oldukları için Yunanlılardan desteklerini çekmek zorunda kalmışlardır. Alman Devrimi olsaydı zaten şu anda Facebook olmazdı ve biz kırlarda eğleniyor olurduk. Anadolu Hareketi de Yunanlıları yenmiştir. Gerçekten.
*20. yüzyılın savaşlarında yerel halka mezalim uygulamak genel bir yaklaşımdır. Özellikle de kadın bedenine. Halen devam ediyor. Varto’da gördük. Ermenilere uygulananı, bu coğrafya için en aşağılık olanıdır.
*Bolşeviklerin asıl derdi, rejim için hayati derecede önemli olan enerji yatağı Kafkasyayı sorunsuz elde etmektir. Kemalistlere bunun karşılığında ciddi miktarda para ve silah yardımı yapmışlardır.
*Hatta Sovyet generali Frunze’nin (Taksim anıtında heykeli var) Büyük Taarruz’un askeri planlarını hazırladığı yazılır.
*Ta Havza’da Mustafa Kemal ile Sovyet generali Budyonni “görüşmüşler” ve ittifakın adını koymuşlardır.
*Her siyasal dönem gibi o dönem de dengelerin kısa sürede radikal şekilde değişme ihtimali olduğu yıllardır.
*Bolşevikler, Büyük Taarruz’un kazanılamaması ihtimaline karşın Enver Paşa’ya “yatırım” yapmışlardır. Aynı şekilde Cemal Paşa ve Talat Paşa’ya da.
*Bütün bunlara rağmen Anadolu direnişi, İngilizlerin beklemediği ve karınlarını ağrıtan bir olgudur. O yüzden saygı duyulmalı.
*Sovyet büyükelçisi Aralov’un (resimde Mustafa Kemal ile birlikte görülen kişi) TBMM’ye tebrik mesajı: İzmir’in geri alınışından dolayı son derece mutlu olarak Türk bağımsızlığının en güçlü savunucusu olan Meclis’e içten tebriklerimi arz ederim. Rus halkı Batı emperyalizminin küstahça iddialarına son verecek olan bu kesin zaferi büyük sevinçle öğrenecektir. En kısa sürede Edirne ve İstanbul’un da alınacağını umuyoruz.
*Türkiye İşçi Çiftçi Sosyalist Partisi (TİÇSP) Şefik Hüsnü’nün TBMM’ye mesajı: İstanbul’un bilinçli işçileri Türk işçi ve köylü ordularının bütün dünya proletaryasının yardımıyla dünya emperyalizmine karşı kazandıkları zaferi kalplerinden alkışlamışlardır.
*Feyste bir keps dolaşır. Suudi Kralı, İslam peygamberi Muhammed’in evini yıkacakmış. Mustafa Kemal de kendisine “telgraf” çekmiş: Beni kızdırma Kurtuluş Savaşı’nı yarıda bırakıp aşağıya inerim!!! Neresinden düzeltmeli bilmiyorum.
*Moskova’ya giden heyetin İktisat Vekili Yusuf Kemal Bey’in anılarından: Lenin sarayda oturmuyor. Kapısında kapıcı ve nöbetçi görünmüyor. İlmi ile Karl Marx’ı geçen, başka milletleri Rus yapmak siyasetinin iki büyük uygulayıcısı Çarlığı ve Ortodox kilisesini yıkan Lenin. Pantolonu ütüsüz. Bize iltifatlarda bulundu. Dünyanın en tatlı ve sevimli adamlarından biri. (Kendisiyle siyasi ikiliğe düşseydi görürdü dedesininkini. B.D)
*Hiçbir şey bilmeden ve hiçbir şey sorgulamadan “kutlarsanız” Türk milliyetçiliğinin yeniden üretilmesine, istemiyorsanız bile, katkıda bulunursunuz ama saygısızlık etmemek, boş konuşmamak için de özel çaba göstermeniz gerekir. Küfür asla zaten.
*Bu tür mevzularda asla ve asla İslamcılarla yan yana gelinmemeli onlara “evet öyle” denmemeli. “Defol git” denmeli. Cinsiyetçiyseniz başka bir şey de diyebilirsiniz.
Bu yazı aralof, aralov, Şefik Hüsnü kategorisine gönderilmiş. Kalıcı bağlantıyı yer imlerinize ekleyin.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.